FACULTY

Institute of Polymer Science

Director:Chao Gao
Vice-director:Baoku Zhu
Vice-director:Zhisheng Fu
Vice-director:Xufeng Ni

Binyang Du Weiwei Gao Xiaojun HuangLiming Jiang 
Yang Li Jun Ling Yingjun LiuLiyan Qiu 
Lingshu WanLiqun Wang Qi WangGuangpeng Wu
 Junting Xu Zhen Xu Zhikang Xu Qisheng Zhang
Xinghong ZhangLiping ZhuWeipu Zhu


Institute of Polymer Composites

Director:Hongzheng Chen
Vice-director:Min Zuo
Vice-director:Yonggang Shangguan
Vice-director:Gang Wu

Miao DuWeifei FuNing HuangChangzhi Li
Hanying LiBoyu PengMao PengLie Shen
Minmin ShiYihu SongZiliang WuQiang Zheng
Lijian ZuoInstitute of Biomedical Macromolecules

Director:Jian Ji
Vice-director:Weijun Tong
Vice-director:Zhengwei Mao
Vice-director:Jianzhao Liu

Xiaofei DongChangyou GaoQiao JinLie Ma
Kefeng RenJingzhi SunYouxiang WangZhengke Wang
Haoke ZhangYang ZhuZhe Da Road 38, Hangzhou 310027, China

Tel : 86-571-87951308

Fax : 86-571-87951592

Email : ciciliu33@zju.edu.cn

Copyright © 2018 Department of Polymer Science and Engineering, Zhejiang University .All Rights Reserved powered by:Chingo